Tølløse-HallenByens omdrejningspunkt.

I dagtimerne benyt­tes hal­lens facilite­ter af Tølløse skole.

I løbet af efter­mid­dag­en og om aften er det primært klubberne der bruger hallen, mens der er nogle aktiviteter udenfor som er til­gænge­lige for alle.

Hallen an­vendes til for­skel­lige former for sport og til festligheder. Der afholdes alt fra store halbal til private arrange­menter i selskabs­lokaler­ne hos PauseCafe.

Byens omdrejnings­punkt.

I dagtimerne benyttes hal­lens facilite­ter af Tølløse skole. I løbet af efter­mid­dag­en og om aften er det primært klubberne der bruger hallen, mens der er nogle aktiviteter udenfor som er til­gænge­lige for alle. Hallen an­vendes til for­skel­lige former for sport og til festligheder. Der afholdes alt fra store halbal til private arrange­menter i selskabs­lokaler­ne hos PauseCafe.

halbestyrer

Mød Claus

- Vores hal­bestyrer og ejer af Pause­Cafe

Claus er Tølløse-hal­lens pas­sionerede bestyrer og energiske driver bag sports­cafe'en.
Claus er en ildsjæl og et ægte forenings­men­neske, der brænder for at skabe et levende og in­kluderende miljø for alle besøgende.

Kontakt Claus
halbestyrer

Mød Claus

- Vores hal­bestyrer og ejer af Pause­Cafe

Claus er Tølløse-hallens pas­sionerede bestyrer og ener­giske driver bag sportscafe'en.
Claus er en ildsjæl og et ægte forenings­men­neske, der brænder for at skabe et levende og in­kluderende miljø for alle besøgende.

Kontakt Claus


  • Brugere af Tølløse-hallen:

  • Tølløse Badminton Club
  • Tølløse Skytteforening
  • Tølløse Tennis Klub
  • Smut BG
  • Tølløse Boldklub
  • Tølløse Gymnastikforening
  • Tølløse Petanque Klub